Regler for kørsel med motoriserede arbejdsredskaber

Der gælder forskellige regler alt efter, hvor et køretøj bliver anvendt. Der skelnes mellem kørsel på private områder, hvor færdselsloven ikke gælder, kørsel på offentligt tilgængelige områder, hvor færdselsloven gælder. Det afgørende er, om området benyttes til almindelige færdsel.

Materielsektionen i DI Dansk Byggeri har udarbejdet en nem og overskuelig vejledning til, hvilke krav der gælder for fører af maskiner i bygge- og anlægsbranchen. Formålet med vejledningen er at give et overblik til udlejere og lejere af maskiner i bygge- og anlægsbranchen over, hvilke krav der gælder om kørekort og certifikater.

Vejledningen forholder sig til korrekt brug af maskiner og materiel. Vejledning dækker ikke anden brug end det, maskinen er tiltænkt til. Det er i alle tilfælde brugeren/lejeren, der har ansvaret for, at krav til betjening af maskinen er opfyldt.


Overblikket er vejledende og ikke bindende. Overblikket er opdateret den 16. februar 2021 og forventes opdateret minimum én gang årligt.

Find vejledningen her:

Link til materielsektionen

Ny vejledning om kørekort og certifikater ift. forskellige materieltyper
Persondataforordningen

Persondataforordningen


Den 25. maj 2018 træder den nye databeskyttelsesforordning (populært kaldet persondataforordning eller persondataloven) i kraft.

Kort fortalt handler den nye lov om at beskytte alle oplysninger, der omhandler en identificerbar person. Dvs. oplysninger som f.eks. CPR-nr, IP-adresse eller præference for blå sko frem for røde. Og så handler det om retten til at blive glemt/slettet.

Hos LOHKE er vi allerede i fuld gang med at sætte os ind i de nye regler og foretage de nødvendige ændringer i procedurer og dokumenter. I vil som kunder derfor kunne opleve, at nogle af vores dokumenter bliver mere teksttunge, så vi lever op til de nye regler.


Et godt råd
Arbejdet med den nye lov kan virke uoverskueligt og besværligt, men vi kan anbefale at søge hjælp på Dansk Byggeris hjemmeside. Hvis I er medlem hos Dansk Byggeri kan I ligeledes få adgang til skabeloner, kurser og rådgivning.

God arbejdslyst.

Nye regler for førercertifikater

Den 1. januar 2018 træder de nye regler for certifikater til kraner, gaffeltrucks, gaffelstablere og teleskoplæssere i kraft.

På nedenstående link kan du finde reglerne fra Arbejdstilsynet.Teleskoplæssercertifikat

Krancertifikat

Gaffeltruckcertifikat
Sikring når du arbejder i højden
Regler for fartskriver samt køre- og hviletid

Regler for fartskriver samt køre- og hviletid

Hvis du selv afhenter eller returnerer materiel eller letvogne hos os, så skal du være opmærksom på reglerne for køre- og hviletid samt krav om at køre med fartskriver.

Læs mere om reglerne og den såkaldte ”håndværkerregel” her:

http://www.danskbyggeri.dk/for-medlemmer/aktuelt-for-medlemmer/2016/ny-vejledning-om-koere-og-hviletid/Sikring når du arbejder i højden

Klik på nedenstående link og læs om krav, når du arbejder på lifte, stiger eller stillads.

Materialet er udarbejdet af Dansk Byggeri og Materielsektionen.


Klik her for at åbne pdf-filen

Sikring når du arbejder i højden
Skilte og mærker på maskiner hos LOHKE

Skilte og mærker på maskinerne

På alle maskiner hos LOHKE har vi placeret små skilte med individnummer samt dato eller timetæller for næste eftersyn.

Hent her vejledningen om vores skilte og mærker på maskinerne


Certifikat til minilæsser


Man skal ikke have certifikat til en minilæsser med gafler (uden teleskop - f.eks. Weideman 1240), da den ikke falder ind under §5 og 6 eller bilag 2a, i bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1088:

§ 5. Gaffeltrucks og gaffelstablere, som har mekanisk løft af byrden langs den ene side af en lodret mast og har mekanisk kørsel, må kun føres af en person, der er i besiddelse af gaffeltruckførercertifikat. Det fremgår af bilag 2, afsnit 2.1 og 2.2, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes et gaffeltruckførercertifikat.

Stk. 2. Der stilles ikke krav om gaffeltruckførercertifikat til:
1. Gaffeltrucks og gaffelstablere med en løftehøjde på højst 1 meter.
2. Gaffeltrucks og gaffelstablere, som altid under kørslen er styret af skinner eller lignende, fx sporbundne plukketrucks og reolstablere.
3. Gaffeltrucks og gaffelstablere, der tilhører et skib og føres af dets besætning.
Stk. 3. Der stilles ikke krav om gaffeltruckførercertifikat til jordbrugstraktorer med gaffelløfteraggregat eller med lignende udstyr, der løfter byrden langs siden af en lodret mast, når løfterens største løftehøjde ikke overstiger 3,3 m, og føreren mindst er i besiddelse af traktorførerbevis. Denne undtagelse gælder dog kun ved traktorernes anvendelse inden for jordbruget, og kun for traktorer, der ikke er udlejet erhvervsmæssigt med fører fra maskinstationer og lignende.

Stk. 4. Gaffeltrucks monteret med selvstændig bevægelig kranarm må kun føres af personer, der er i besiddelse af kranførercertifikat.

§ 6. Teleskoplæssere, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler for enden af en udskydelig arm, med udskud på over 1,5 meter, må kun føres af personer, der er i besiddelse af førercertifikat til teleskoplæsser eller gaffeltruck. Det fremgår af bilag 2, afsnit 2.3, hvilke kvalifikationer man skal være i besiddelse af, før der kan udstedes førercertifikat til teleskoplæsser.

Stk. 2. Teleskoplæssere, der indrettes og bruges til kranarbejde, må kun føres af personer, der er i besiddelse af kranførercertifikat eller førercertifikat til teleskoplæsser.

Stk. 3. Der stilles ikke krav om certifikat til teleskoplæssere, der bruges som kran i forbindelse med maskinernes normale arbejdsopgaver, hvis
1. byrden ikke løftes mere end ca. 1 meter over terræn,
2. der ikke er personer i umiddelbar nærhed af byrden, når den løftes, transporteres eller afsættes. Dog er det tilladt at styre byrden på plads under afsætning, og
3. maskinerne efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, samt hvis leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen.
Stk. 4. Førere af teleskoplæssere, der er monteret med løfteåg til containere, og som anvendes i terminalområder, skal være i besiddelse af gaffeltruckførercertifikat, kranførercertifikat eller førercertifikat til teleskoplæsser.

Stk. 5. Førercertifikat til teleskoplæsser giver endvidere ret til at føre traktor med gaffelaggregat eller lignende udstyr, der løfter byrden langs siden af en lodret mast.

§ 7. Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 1a og 2a, hvilken type certifikat en person skal være i besiddelse af for at føre en kran, gaffelstabler, gaffeltruck eller teleskoplæsser.

§ 8. Certifikat kan kun udstedes til den, der
1. kan fremlægge bevis for at have aflagt en prøve, der godtgør, at personen er i besiddelse af de nødvendige teoretiske og praktiske kvalifikationer, der kræves for at føre det tekniske hjælpemiddel, der søges certifikat til, og
2. er helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel. Dette dokumenteres enten ved kørekort eller den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort.

Se evt. vejledning fra branchearbejdsmiljørådet Jord til bord krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer side 8:
http://www.barjordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/2015/Vejledning-KORETOJER-small_NY.pdf

Med venlig hilsen

Erik Fuglebjerg
Arbejdstilsynet
Certifikat til minilæsser
8 gode råd - frostvejr

8 gode råd i frostvejr


1. Husk at el-trace alle udvendige slanger til skurvogne
- så du stadig har vand i vandhanen og toilettet kan skylle ud

2. Benyt dig af tomgang (men undgå at holde i tomgang for længe)
- så oplader du batteriet

3. Sørg for at frostsikre brændstof og sprinklervæske
- vi har gjort det ved udlejning, men fylder du mere på, så husk det

4. Tag hovedafbryderen så vidt muligt
- så aflader maskinen ikke, når du ikke bruger den

5. Sørg for at seler er tørre og lagt tilbage i posen på liften
- da det er meget besværligt at tage en froststiv sele på dagen efter

6. Husk at forvarme motoren
- du kan tænde motoren, når glødelampen er slukket

7. Batterier skal aldrig efterlades uden strøm på
- da batteriet kan frostspringe

8. Tromler, vibratorer og koste med vandtanke skal tømmes inden fyraften
- ellers risikerer du at vandet fryser og ødelægger tanken (husk også at dræne evt. pumpe)Andre gode råd på specifikt materiel:
  • Teleskoplæssere: Er der fladet sne mens du har bommen løftet, så husk at feje sne væk fra brønden inden du pakker maskinen sammen. Ellers risikerer du at lave skader på el-stikket, når sneen bliver mast sammen under bommen.

Adresse og kontakt

Renta A/S (tidl. LOHKE)
Valseholmen 14
2650 Hvidovre
Tlf.:   +45 70 20 62 42
E-mail: info@renta.dk

CVR. nr: 29416796

Vagttelefon:
Har du brug for hjælp fra os udenfor vores åbningstid, så ring på hovednummeret: 70 20 62 42.
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.