LOHKE bygger videre på en bæredygtig fremtid

Det er næppe gået nogens næse forbi, at bæredygtig udvikling er en national og global udfordring. Byggeindustrien alene står for 40% af verdens samlede CO2-udledninger. Derfor er fælles front i byggebranchen helt afgørende, hvis vi skal skabe en bæredygtig fremtid.

Hos LOHKE er vi med og tager et aktivt ansvar for den grønne omstilling. I 2020 vi satte os for at arbejdet målrettet med tre af FN´s 17 Verdensmål: mål 6 (rent vand), mål 7 (bæredygtig energi) og mål 13 (klimaindsats).

Det fundament bygger vi videre på 2021.

Et bæredygtigt mindset
Hos LOHKE stræber vi altid efter at være nummer 1, når det gælder om at skabe værdi for vores kunder. Det samme gør sig gældende i forhold til bæredygtig udvikling. Arbejdet med FN´s verdensmål har givet os konkrete besparelser på CO2-regnskabet. Siden 2017 har vi forbedret vores energieffektiviteten med 23 procent.

Endnu vigtigere er det dog, at verdensmålene har givet os et nyt bæredygtigt mindset, der gennemsyrer vores hverdag, vores kunderelationer og vores forretningsudvikling. Fra de helt små ting som CO2-neutrale og 100% bionedbrydelige kaffekopper til de helt store beslutninger for vores forretning, såsom måden vi bygger nye afdelinger på og investerer i nyt materiel.

Bæredygtig afdeling i Aarhus
I foråret 2021 står vores nye LOHKE-afdeling i Brabrand ved Aarhus klar. Den afløser den midlertidige Aarhus-afdeling, vi etablerede i fjor på baggrund af den stigende efterspørgsel blandt vores kunder i det jyske. Den nye afdeling er i høj grad inspireret af vores bæredygtige mindset.

Først og fremmest bygger vi videre på de best practice-erfaringer, vi har fra de øvrige afdelinger, såsom genanvendelse af vand, miljørigtige lokaler og energivenlige løsninger. Men vi har også tænkt bæredygtigt og cirkulært i selve byggeprocessen. Blandt andet kommer al bund fra knust genbrugsbeton fra lokalområdet. Det giver god mening, at vi tager vores egen medicin og går forrest i forhold til recirkulering af byggematerialer.

Mindre spild af vand
LOHKEs bidrag til FN´s Verdensmål nummer 6 gennem delmål 6.3 handler om at udnytte og genanvende mere vand samt reducere mængden af ubehandlet spildevand.

Allerede nu genanvender vi vandet på vaskepladsen i Hillerød og har indført samme system i Aarhus. Erfaringerne og tallene viser allerede nu, at det er vejen frem. I 2020 steg vores vandforbrug ikke væsentligt på trods af, at vi faktisk havde en del flere udlejninger i forhold til året før.

Vores ambition er, at vi skal genanvende alt det vand, vi bruger. Først gennem en fuld udrulning af genanvendelsessystemet på alle vores vaskepladser. Dernæst gennem nye løsninger, der vil reducere vores vandforbrug yderligere.

Grøn diesel i tanken
LOHKE bidrager også til FN´s Verdensmål nummer 13 gennem delmål 13.2, der handler om at skabe tiltag, der kollektivt får nedbragt det samlede CO2-aftryk. Her spiller vores maskiner og materiel en central rolle i den emissionsfrie byggeplads – ikke mindst, når det gælder brændstof.

Vi ved godt, at ikke alle kunder kan gå direkte fra diesel til eldrevne maskiner fra den ene dag til den anden. Derfor er bionedbrydelige brændstoffer et område, vi har stor fokus på hos LOHKE. I 2021 får vores kunder derfor mulighed for at vælge HVO diesel i stedet for traditionel diesel. HVO er et miljøvenligt diesel-alternativ med de samme tekniske egenskaber som almindelig diesel, men er baseret på 100% fornybart, biologisk råmateriale eller restprodukter fra skov- og fødevareindustrien. Den version af HVO diesel, vi har valgt, er Bio100, der ikke er produceret på palmeolie, som truer regnskoven og dens dyreliv.

En proces er sat i gang. Målet er at udfase traditionel diesel fuldstændigt, så alle vores diesel-drevne maskiner og materiel udelukkende kører på HVO eller andre miljøvenlige alternativer. Når vi gør det, vil det betyde 90% reduktion af vores samlede CO2-udledning i forhold til fossil diesel, og en NOx-reduktion på op til 33%. Så det er værd at arbejde henimod.

Vi matcher liter for liter
Indrømmet. HVO diesel er hverken nogen nem eller billig løsning, og det er ikke alle vores kunder, der er klar til den omstilling endnu, men vi er overbevist om, at det over tid kommer. Det smarte ved HVO er, at det kan blandes med almindelig diesel, så vi kan få en løbende overgang i takt med, at efterspørgsel og tilgængelighed øges. Men det er bestemt ikke kun kunderne, der skal rykke her. Vi rykker med. For hver liter HVO diesel, en kunde køber hos os, matcher LOHKE med en liter til egne biler. Det betyder, at vi i praksis hver måned fylder, hvad der svarer til 200% af den mængde HVO diesel, vi har solgt, på vores anlæg.

Bæredygtig deleøkonomi
LOHKE bidrager til FN´s Verdensmål nummer 7 gennem delmål 7.2 og 7.3, der handler om hurtigst muligt at reducere vores aftryk på naturen gennem bæredygtige måder at producere og forbruge vores varer og ressourcer på.

Som udlejer af materiel ligger verdensmål 7 i vores DNA. Vi tilbyder et alsidigt sortiment af de nyeste og bedste maskiner til både små og store virksomheder, der dækker lige netop det behov, opgaven kræver – hverken mere eller mindre. Det gavner selvfølgelig vores kunder, men faktisk også klimaaftrykket. En rapport fra 2019 anslår, at ved at leje frem for eje, kan kloden spare op til halvdelen af CO2-emissionernene i løbet af den fulde livscyklus på materiel, fordi blandt andet udnyttelses- og vedligeholdelsesgraden ofte er meget større på lejemateriel i forhold til maskiner, der er købt af entreprenøren/håndværkeren selv.*

Fremtiden er batteridreven
Bæredygtigt materiel og emissionsfrie maskiner er nogle af LOHKEs største fokuspunkter. Vi investerer løbende i en bred maskinpark med nye, miljøvenlige modeller af de maskiner, vi har i vores flåde, så kunderne får flere og flere muligheder for at vælge eldrevne og/eller hybrid-alternativer til deres opgaver. På nuværende tidspunkt er over 40 procent af vores materiel emissionsfrie. Planen er, at mindst 70 procent af flåden skal være det i 2030.

Det er vigtigt, at vi bliver ved med at skubbe den grønne omstilling i den rigtige retning. Ikke kun i vores egen baggård, men også igennem hele værdikæden ud til vores kunder, så vi sammen kan skabe de bedst mulige betingelser for mennesker og miljø – både her og nu og i fremtiden.*) Reseach Report Carbon Footprint of Construction Equipment

LOHKE går med i arbejdet om FN’s 17 verdensmål
Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning

Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning

Få tilskud til 80% af dine udgifter til leje af materiel

Arbejdsmiljøpuljen kort fortalt

 • Regeringen har oprettet en pulje på 105 mio. kr. i 2021 til at skabe et bedre arbejdsmiljø
 • Første runde fra puljen kan ansøges fra 29. marts 2021
 • Puljen kan søges af private virksomheder med op til 50 ansatte
 • I 2022 og 2023 vil det være muligt at søge tilsvarende beløb
 • Puljen ansøges hos Arbejdstilsynet efter først-til-mølle-princippet

Læs mere om Arbejdsmiljøpuljen på Arbejdstilsynets hjemmeside:
Arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning - Arbejdstilsynet (at.dk)

Hvad kan du bruge det til?

Du kan f.eks. søge om støtte leje af tekniske hjælpemidler, som kan forbedre det ergonomiske arbejdsmiljø samt reducere risici for arbejdsulykker. Her er et par eksempler på materiel, som kan hjælpe dit ergonomiske arbejdsmiljø:

Læs mere om afprøvning af tekniske hjælpemidler her:

Afprøvning af tekniske hjælpemidler - Arbejdstilsynet (at.dk)

Kriterier for tildeling af tilskud

 • Arbejdsmiljømæssig relevant problemstilling i virksomheden, hvor projektet kan medvirke til at forebygge fysisk nedslidning, psykisk nedslidning, arbejdsulykker eller fremme sundhed ved fysisk træning på arbejdet.
 • Ansøgers redegørelse for den forventede forebyggende effekt/virkning af projektet.
 • Forløb, der får tilsagn, kan vare op til 1 år, men kan forlænges.
 • Der uddeles midler efter et først-til-mølle-princip til alle projekter, som opfylder betingelserne for at få tilskud.
 • Tilskuddet gives som et forhåndstilsagn, og virksomheden kan derefter begynde projektet.
 • Der kan bevilges støtte op til 80 procent af jeres virksomheds udgifter til projekter, forudsat at de er foreneligt med EU-statsstøtteregler
 • Virksomheden skal selv finansiere 20 procent af udgifterne.
 • Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage 500.000. kr. i tilskud pr. projekt.

Hvordan ansøger du?

Du kan sende din ansøgning via Arbejdstilsynets hjemmeside. Her er link til ansøgningsskema: Dokumenter til Arbejdsmiljøpuljen - Arbejdstilsynet (at.dk)

Ønsker du ikke selv at sætte dig ind i reglerne og skrive ansøgningen kan du også få hjælp til dette

LOHKE har lavet et samarbejde med Arbejdsmiljøgruppen, som gerne rådgiver og hjælper dig med ansøgningen. Du kan endda og få udgifter til ansøgningsprocessen dækket.

Vil du leje materiel, så ring til LOHKEs udlejningskonsulenter på tlf. 70 20 62 42.

Vil du have hjælp til ansøgningen, så kan du f.eks. kontakte Christian Hjorth-Hansen fra Arbejdsmiljøgruppen på tlf. 53 44 51 17.

Materielnyhed: Exo-skelet til aflastning af skulderområdet

Hos LOHKE Materieludlejning går vi op i arbejdsmiljøet – både for Team LOHKE og for Verdens Bedste Kunder.

Vi har derfor valgt at lancere et nyt produkt til vores udlejningsportefølje: Et exoskelet til aflastning af skulderområdet til dig, som har mange arbejdsopgaver over brysthøjde.

LOHKE har netop indkøbt Hiltis EXO-01, som er designet til at reducere belastningen af skulderområdet samt armene, når du arbejder over brysthøjde. Målet er at dine arme skal være ”vægtløse”, når du anvender Exoskelettet til arbejdsopgaver over brysthøjde.

Det tager under ét minut at tage exoskelettet på og designet giver dig fuld bevægelsesfrihed, selv når du arbejder under brysthøjde.

Se en video om vores nye produkt her!

Vil du læse Hiltis rapport om Exo-skeletets virkning, så se her:
https://hilti-my.sharepoint.com/:b:/p/manshas/Ea6Tyxmzm0BAv_AqYjD9FNcBk156rpJNbVcm5RBdlGWlPg?e=ibBgoC

Exo-skelet
LOHKE åbner afdeling i Aarhus

LOHKE støtter Røde Kors' julehjælp

Da vi p.g.a. Covid-19 skal holde afstand, har vi valgt at ingen konsulenter i LOHKE må besøge kunder. Derfor har vi heller ikke mulighed for at uddele julegaver i år.

Vi har i stedet valgt at støtte en god sag og hjælpe de børnefamilier, som ikke har råd til at julemiddag, juletræ og julegaver. Vi donerer derfor i år kr. 50.000, som vi normalt bruger på julegaver til Verdens Bedste Kunder, til Røde Kors’ julehjælp.

Rigtig glædelig jul fra Team LOHKE

LOHKE støtter Knæk Cancer 2020


Vi mennesker har forskellige meninger om mange ting, men kræft er vi vist alle enige om er en frygtelig sygdom, som vi skal gøre alt for at bekæmpe.

Kræft rammer hver tredje dansker og gør alle andre til pårørende. Vi kommer alle – på en eller anden måde og på et eller andet tidspunkt i vores eget liv – i berøring med kræft. En sygdom, der hver dag koster 44 danskere livet.

I dag lever knap 339.000 danskere med en kræftdiagnose. Den gode nyhed er, at flertallet overlever kræften. Men vi vil gerne sætte barren lidt højere. Færre skal få kræft, og flere skal overleve.

LOHKE har i mange år valgt at støtte den gode sag, og igen i år har vi valgt at donere 100.000 kr. til Knæk Cancer.

Knæk Cancer 2020
LOHKE åbner afdeling i Aarhus

LOHKE åbner afdeling i Aarhus

Der er stigende efterspørgsel på at kunne servicere vores kunder i det jyske, og derfor har vi besluttet at åbne afdeling i Aarhus.

Vi har investeret i en grund i Logistikparken i Brabrand. Grunden er vi i fuld færd med at byggemodne og planlægningen af det nye byggeri er så småt gået i gang.

I den anledning har vi i Team LOHKE fået os to nye kollegaer; Rasmus Mikkelsen og Mads Mogensen, som er to erfarne kollegaer fra branchen. Rasmus er vores afdelingsleder i Aarhus og Mads servicerer både nye og gamle kunder. De er begge ved at gøre klar til at leje materiel ud til kunderne i Midtjylland.

Vi er ved at etablere en midlertidig udlejningsplads indtil vi i foråret 2021 slår dørene op for vores nye afdeling.

Vi glæder os allerede nu til at byde Verdens Bedste Kunder velkommen.

Sommerkampagne

Verdens Bedste Kunder kan nu få en tatovering og en iskold Coca Cola


I hele juli kan du komme ind i din nærmeste LOHKE-afdeling og få en flot tatovering!

Påsætningen af (den midlertidige) tatovering udløser en kold Coca Cola, og derefter kan du selvfølgelig flashe din flotte nye kropsudsmykning frem på de sociale medier og ude i byen.

Hos Team LOHKE er vi sikre på, at det giver god Street Credit hos både kollegaer, familie og venner.

Tatovering
LOHKE går med i arbejdet om FN’s 17 verdensmål

LOHKE går med i arbejdet om FN’s 17 verdensmål


I 2015 vedtog FN 17 Verdensmål. Målene berører næsten alle dele af vores samfund, fra bæredygtig produktion og forbrug til grøn energi, afskaffelse af fattigdom og styrkelse af sundhed for alle både nationalt og globalt. Sammen med den danske regerings mål om at udlede 70% mindre CO2 i 2030 sætter verdensmålene en ny ambitiøs kurs mod en mere bæredygtig udvikling i verden, der kræver, at vi alle bidrager og støtter op.

Klar til at yde vores
Hos LOHKE har vi altid stræbt efter at sætte barren højt og være nummer 1, når det gælder om at leve op til vores kunders behov for service og pålidelighed. Derfor er det naturligt for os også at stå på mål for og bidrage til at gøre verden til et bedre sted at leve. Det kan måske lyde lidt floskelagtigt, men det er det langt fra. Det er noget, vi mener, og det er noget, vi brænder for.

Derfor har vi hos LOHKE gennem det sidste år arbejdet med FN’s Verdensmål. Det giver god mening både i forhold til vores værdier, vores hverdag, vores forretning og i sidste ende også vores kunder. For at sikre at indsatsen bliver så effektiv som mulig, har vi valgt at fokusere på tre ud af de 17 Verdensmål: Rent vand, bæredygtig energi og klimaindsats.

Bedre udnyttelse af grundvand
Verdensmål 6 handler om rent vand og sanitet. Vi skal blive bedre at forvalte og værne om verdens vandressourcer samt indsamle, bruge og behandle regnvand, havvand og spildevand, hvis vi fortsat skal kunne levere rent vand til de næste generationer. LOHKE bidrager til mål nummer 6 ved at arbejde målrettet med delmål 6.3, der handler om at forbedre vandkvaliteten og genanvende betydeligt mere vand samt at reducere andelen af ubehandlet spildevand.

Hos LOHKE skal vi på sigt genanvende alt vand, vi bruger. Vores første ambition er at spare ca. 50 procent via vandgenanvendelse hen over de næste par år. Allerede nu genanvender vi vandet på vaskepladsen i Hillerød. Et system, der vil blive rullet ud til resten af vores afdelinger senest i 2021. Bortset fra vores lejemål i Esbjerg, som kræver en lidt anderledes løsning. Efter 2020 kommer vi til at undersøge, hvor vi ellers kan optimere vores vandforbrug endnu mere, end vi allerede gør i dag.

Bæredygtig energi
Verdensmål 7 handler om hurtigst muligt at reducere vores aftryk på naturen gennem bæredygtige måder at producere og forbruge vores varer og ressourcer på – både når det gælder energi, kemikalier og affald. LOHKE bidrager til mål nummer 7 gennem delmål 7.2 og 7.3, der handler om at øge andelen af vedvarende energi i det globale energimix og fordoble forbedringen af energieffektiviteten.

Som udlejer af materiel ligger det i vores forretningsmodel at give både det helt lille firma og den store virksomhed mulighed for at arbejde med de nyeste og bedste maskiner på markedet i et alsidigt sortiment. Det gavner jo først og fremmest vores kunder, men det har også en række miljømæssige fordele. Det er ikke bare noget, vi selv går og finder på. En rapport offentliggjort i 2019 anslår, at kloden kan spare op til halvdelen af CO2-emissionernene i løbet af den fulde livscyklus på materiel ved at leje frem for eje, fordi blandt andet udnyttelses- og vedligeholdelsesgraden ofte er meget større på lejemateriel i forhold til maskiner, der er købt af entreprenøren/håndværkeren selv (Kilde: Reseach Report Carbon Footprint of Construction Equipment).

LOHKE har derfor sat gang i et program for emissionsfrie maskiner, der løbende udskifter maskinparken med nye, miljøvenlige modeller af de maskiner, vi har i vores flåde. Det giver kunderne mulighed for at vælge eldrevne maskiner, hvor det er muligt. På nuværende tidspunkt er 39 procent af vores selvkørende materiel i vores udlejningsflåde emmissionsfri. Det er planen, at mindst 70 procent af flåden skal være det i 2030.

Vi er samtidig godt klar over, at ikke alle vores kunder bare lige kan skifte til elektriske maskiner. Derfor er nedbrydelige brændstoffer et andet område, som vi har sat fokus på i LOHKE. Konkret arbejder vi på en løsning, hvor vi over tid overgår til HVO biodiesel, som reducerer CO2 udledningen på dieseldrevne maskiner med ca. 70%. Det er i dag stærkt begrænset hvor meget biodiesel der er tilgængeligt, men det er et fokusområde, og det er vores ambition at køre udelukkende på HVO diesel inden 2025. Det mindsker forbruget af fossile brændsler og bidrager dermed til at modvirke den globale opvarmning.

Indsats for klimaet
Verdensmål 13 handler om at reducere udledningen af drivhusgasser, der i dag er mere end 50 procent højere end niveauet i 1990. Den globale opvarmning har skabt ændringer i vores klimasystem, der vil få uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu. LOHKE bidrager til mål nummer 13 gennem delmål 13.2, der handler om at integrere tiltag mod klimaforandringer i vores hverdag, så vi kollektivt får nedbragt det samlede CO2-aftryk og holder den globale temperaturstigning under 1,5 grader. Hos LOHKE har vi blandt andet reduceret vores eget energiforbrug og udledning af CO2. Det er lykkedes at forbedre LOHKEs energieffektivitet med 24 procent siden 2017 ved blandt andet at flytte i mere miljørigtige lokaler samt indføre energivenlige løsninger indenfor strømforbrug. Det er et område, vi hele tiden har fokus på og vil komme med nye tiltag til.

Første skridt på rejsen
Vi ved godt, at det kræver store ændringer af både os og det omkringliggende samfund at leve op til FN’s Verdensmål. Vi ved også godt, at vi kun har taget de første skridt på rejsen, men vi er overbevist om, at det er de første blandt rigtig mange. Det vil kræve både kreativitet, teknologi og investeringer at komme i mål i de næste ti år. Som mange andre ved vi endnu ikke, hvordan vi kommer hele vejen i mål, men det er vores klare overbevisning at blive ved med at afsøge, hvor vi kan spille en aktiv rolle. Det er vi faktisk forpligtet til, også selvom vi må bygge maskinen, mens vi graver.LOHKE køber Grøn El i alle afdelinger


LOHKE har valgt at få leveret al vores strøm som Grøn El.


Hos LOHKE har vi fokus på bæredygtighed og emissionsfrie maskiner, at vi går derfor skridtet videre og sikrer, at det strøm vi modtager i alle vores afdelinger også kommer fra vedvarende energi.

Det er Ørsted, der leverer strømmen til LOHKE, og de garanterer at den energi vi bruger, den tilsvarende mængde bliver produceret ekstra fra vindmøller.

På den måde er vi med til at den grønne omstilling bliver skubbet i den rigtige retning.Juletamtam 2019
Ny afdeling i Esbjerg

LOHKE åbner afdeling i Jylland


Det er med stor glæde vi kan meddele, at LOHKE til februar 2020 åbner ny afdeling på Østre Gjesingvej i Esbjerg.


Der bliver tale om en ny afdeling med et erfarent mandskab, stort udlejningssortiment samt egne biler, så vi fortsat kan levere det gode materiel og yde vores ekstraordinære service i Jylland.


Vi glæder os til at byde Verdens Bedste Kunder velkommen i vores nye afdeling.Invitation til Juletamtam


Kære Verdens Bedste Kunder

Det er svært at tænke sig, men julen nærmer sig med stormskridt, og derfor byder Team LOHKE på lidt julehygge:

Fredag d. 29. november kl. 11-15
Valseholmen 14 i Hvidovre (BEMÆRK NY ADRESSE)

Vi tænder sædvanen tro op i grillen, så der er grillmad, drikkevarer og andre lækre sager.

Vi glæder os til at se dig.


Med venlig hilsen TEAM LOHKE

Juletamtam 2019
Materieludlejning er godt for miljøet

Materieludlejning er godt for miljøet

Der er store fordele for miljøet ved at leje materiel frem for at købe. Det fastslår tre forskningsfirmaer i en rapport fra juni 2019.

Ofte er udnyttelsesgraden meget større på lejemateriel i forhold til de maskiner, der er købt af entreprenøren/håndværkeren, og denne effektive anvendelse er bl.a. med til at sænke det samlede kulstofforbrug. Forskerne konkluderer i rapporten, at kloden kan spare op til halvdelen af CO2-emissionernene i løbet af den fulde livscyklus på materiellet ved leje frem for eje.

Der er flere parametre, som forskerne har taget med i deres beregninger:

 1. Udnyttelsesgraden – ejede maskiner står ofte mere stille sammenlignet med udlejningsmaskiner

 2. Det rigtige udstyr til det rigtige job – udlejningsbranchen har typisk et større udvalg af maskiner, hvilket betyder at du f.eks. kan nøjes med at anvende en 5 ton gravemaskine, hvor dette er ideelt til opgaven i stedet for den 8 tons, som et firma ejer, og som bruges fordi den er til rådighed.

 3. Transport – udlejningsselskaberne har ofte kortere og mere effektiv transport, da de kan optimere og planlægge flere leveringer/afhentninger på samme tur.

 4. Vedligeholdelse – materiel i udlejningsbranchen bliver løbende vedligeholdt, hvilket giver materiellet længere levetid.


Rapporten er udarbejdet af tre specialiserede og uafhængige forskningsfirmaer: Climate Neutral Group, CE Delft og SGS Search. De har taget udgangspunkt i 10 forskellige maskiner, som er populære udlejningsmaskiner i Europa.

Vil du læse hele rapporten, der dog kun er udgivet på engelsk, kan du downloade den her.Malmos anvender transportbånd på Amager Bakke

Den nederste del af skiløjpen på Amager Bakke er netop blevet testet i to dage i vinterferien. På den øverste del er Malmos stadig i fuld gang med at gøre klar til skiløb, vandreture og meget mere.

På taget af Amager Ressourcecenter hjælper 8 transportbånd på 6 meter fra LOHKE Materieludlejning as med at fordele jorden ud, som skal ligge under de kunstige børster, der gør det muligt at løbe på ski uden sne og frostgrader. Materialet bliver smurt med et tyndt lag silikone, og desuden sår man græs under måtterne med de kunstige børster. Skibakkens beklædning er grøn for at give et naturligt look, der harmonerer med den omkringliggende rekreative park og stiarealer, der ligeledes etableres på bakken. Det spændende grønne landskab vil have stisystemer med hældninger på mellem 5 og 35%.Motorbører fyldes med jord og kører 78 meter op til toppen med elevator

Jorden bliver transporteret op på toppen med motorbører via en vareelevator, og derfra bliver det fordelt ned af bakken ved hjælp af transportbåndene og en række dygtige medarbejdere fra Malmos. Mens de arbejder kan medarbejderne nyde den fantastiske udsigt i 85 meters højde på toppen af Amager Bakke, men der blæser også en god vind fra Øresund, som nogle gange gør det svært at få løftet materialer op med kran.

Skiløjpen på Amager Bakke forventes færdig i løbet af sommeren 2019, og foruden en café ved foden af bakken er det planen, at der på toppen også kommer en cafe med udsigtsplatform, hvorfra du kan se ud over hele Amager og København.

Udover mulighed for at stå på ski og vandre, vil Amager Bakke også byde på en kæmpe lodret udfordring: Der bliver etableret en klatrevæg, der med sine 80 meters højde vil blive en af de højeste klatrevægge i verden.

Du kan evt. læse mere om Amager Bakke på ARC’s hjemmeside: https://www.a-r-c.dk/amager-bakke


Transportbånd på Amager Bakke
Invitation til juletamtam 2017

Invitation til Juletamtam 2018


Kære verdens bedste kunder

Det er svært at tænke sig, men julen nærmer sig med stormskridt, og derfor byder Team LOHKE på lidt julehygge:

Fredag d. 23. november kl. 11-15
Hammerholmen 43-45 i Hvidovre

Vi tænder sædvanen tro op i grillen, så der er grillmad, drikkevarer og andre lækre sager.
Vi glæder os til at se dig.


Med venlig hilsen TEAM LOHKEFra skeptiske nordjyder til glade elever

Rasmus og Anders fra Nordjylland har netop valgt at flytte til Sjælland for at starte i lære hos LOHKE Materieludlejning as. En beslutning de ikke selv havde troet på for et par måneder siden.

LOHKE Materieludlejning as er for nylig blevet godkendt til at uddanne elever i entreprenørmaskiner og personlifte, og derfor begyndte vi i foråret at søge et par unge mennesker, som ville starte i et praktikforløb hos os. Det viste sig at være svært at finde elever til disse pladser – især på Sjælland er der mangel på unge med en grunduddannelse og et ønske om at blive entreprenørmaskinmekaniker eller personliftmekaniker.

Vi annoncerede på internettet, på de sociale medier og i vores afdelinger, men det gav ikke de store resultater. Derfor valgte vi at tage kontakt til Asger Andersen, som er Praktikcenter chef hos Erhvervsskolerne i Aars, for at høre om de havde elever, som manglede en praktikplads. Ud af årgangen på 94 elever var der ca. 20 personer, som endnu ikke havde skrevet under på en lærepladskontrakt. Asger Andersen oplyste at langt de fleste var bosat i Nordjylland, og at det derfor nok ikke var sikkert at der var det antal elever som LOHKE skulle bruge, som havde interesse i at arbejde, og dermed flytte til Sjælland.

LOHKE tog udfordringen op
Dette budskab valgte LOHKEs driftsdirektør, Peter Kew og værkfører, Brian Madsen dog at tage som en udfordring, og derfor kørt de d. 30. maj, efter aftale med Erhvervsskolerne i Aars, til Nordjylland for at præsentere LOHKE Materieludlejning as for de ca. 20 elever, som endnu manglede praktikplads. Her blev de taget rigtigt god imod, men de mødte som forudset 20 unge mennesker, der sad med armene over kors, og som mere eller mindre på forhånd havde taget stilling til at de ikke skulle flytte til Djævleøen.

Jess Winther, der er praktikpladskonsulent hos Erhvervsskolerne i Aars, kender eleverne og deltog også denne eftermiddag, da Peter og Brian var på besøg. ”Eleverne var meget skeptiske og havde paraderne oppe, da Peter og Brian begyndte at fortælle om LOHKE. Men de lyttede til hvad der blev sagt, og deres ord gjorde især indtryk på 3-4 af drengene, som efterfølgende begyndte at stille mange spørgsmål og vise interesse i at komme på besøg hos LOHKE”, fortæller Jess Winther.
20. juni valgte to af de interesserede elever, Rasmus og Anders at besøge LOHKE for at se vores lokaler og møde medarbejderne, og efter dette besøg var de overbevist om at det var det rigtige for dem at rykke teltpælene op af den nordjyske muld og flytte til Sjælland for at starte i lære hos LOHKE.

Forstokkede Nordjyder prøver lykken i Hovedstaden
Jess Winther udtaler: ”Jeg har været ansat på skolen i næsten 10 år og jeg havde nok ikke regnet med at Peter og Brian kunne få overbevist intet mindre end to, mere eller mindre forstokkede Nordjyder til at prøve lykken i Hovedstadsområdet. Det er noget ganske særligt. ”

Rasmus og Anders startede hos LOHKE d. 4. september, og de er allerede i fuld gang med at vedligeholde og reparere entreprenørmaskiner – og ikke mindst lære deres nye omgivelser at kende. LOHKE kan hermed opfordre alle andre virksomheder, som gerne vil have elever om at tænke lidt ud af boksen og møde de unge mennesker på skolerne, hvis det er muligt.

Team LOHKEs to elever, Anders og Rasmus
Skilt med timetæller på gravemaskine

3 gode råd til at undgå driftstop i sommervarmen


Varmen er kommet til Danmark, og mens de fleste mennesker nyder temperaturen og solen, så kan nogle dieselmotorer "lide" lidt i varmen.

Her er tre gode råd til at holde dieselmateriel godt kørende igennem sommeren:

1) Husk jævnligt at kontrollere ventilatorremmens tilstand (den skal være spændt og intakt).

2) Jævnligt rengøre kølerribberne med trykluft, så motoren ikke overopheder.

3) Kontrollér om maskinen står for at få lavet årseftersyn/motorservice (sammenlign timetal og serviceskilt).

Ring til os på tlf. 70 20 62 42, hvis du har spørgsmål til ovenstående.


Vind et gavekort til Middag for 2

I slutningen af hver måned i 2018 trækker vi lod om et landsdækkende gavekort til en middag for to personer til en værdi af kr. 499,-.

Vinderen udtrækkes blandt alle modtagere af vores nyhedsbrev og får direkte besked. Navnene på vinderne offentliggøres på LOHKEs hjemmeside.

Tilmeld dig nyhedsbrevet nu!

Vindere:
Januar: Brian H. fra Jensens Entreprise
Februar: Jørgen A. fra Wicotec Kirkebjerg
Marts: Martin fra OK Nygaard
April: Anette fra Servicefirmaet Renell
Maj: Jens fra Jyllands Markisefabrik A/S
Juni: Nigel fra Max Construction Totalentreprise ApS
Juli: André fra Brdr. Jensen VVS
August: Lasse fra MSE Enterprise A/S
September: Jakob fra Entreprenør Søren Kristiansen A/S
Oktober: Jan fra ISS Facility Services A/S
November: Annette fra Stutteri Romeo

Vind et gavekort til Middag for 2
Invitation til juletamtam 2017

Invitation til Juletamtam 2017


Kære verdens bedste kunder

Det er svært at tænke sig, men julen nærmer sig med stormskridt, og derfor byder Team LOHKE på lidt julehygge:

Fredag d. 17. november kl. 11-15
Hammerholmen 43-45 i Hvidovre

Vi tænder sædvanen tro op i grillen, så der er grillmad, drikkevarer og andre lækre sager.
Vi glæder os til at se dig.


Med venlig hilsen TEAM LOHKE


Nicolai vandt kr. 5.000 i vores Tip en 13’er-konkurrence


LOHKE har netop fundet vinderen af konkurrencen – og dermed de kr. 5.000,-.

Et stort tillykke til Nicolai Jensen fra TH Mur & Fliser, som havde tipset flest (9) rigtige.


Herunder kan du se de rigtige svar markeret med fed skrift:

1: Hvis man forestiller sig at alle LOHKEs lifte stables i fuld rækkevidde oven på hinanden, hvor højt vil de så kunne nå?

 • 1: ca. 1,1 km - X: ca. 2,2 km - 2: ca. 3,3 km

2: Hvor mange 20 fods containere vil alle LOHKEs dumpere kunne fylde med jord, hvis alle var fuld lastet?

 • 1: ca. 6 stk. - X: ca. 12 stk. - 2: ca. 18 stk.

3: Hvad er gennemsnitsalderen på medarbejderne i Team LOHKE?

 • 1: 38 år - X: 42 år - 2: 46 år

4: Hvor mange lapninger har LOHKE foretaget i 2016?

 • 1: 228 - X: 395 - 2: 511

5: LOHKE støttede Knæk Cancer igen i 2016 - med hvilket beløb?

 • 1: 10.000 kr. - X: 50.000 kr. - 2: 100.000 kr.

6: Hvad er den samlede løftekapacitet (omsat til indiske hanelefanter) på alle LOHKEs teleskoplæssere?

 • 1: 4 elefanter - X: 11 elefanter - 2: 20 elefanter

7: Hvor mange kilo LOHKE-bolsjer bliver spist om året?

 • 1: ca. 800 kg. - X: ca. 1.400 kg. - 2: ca. 2.000 kg.

8: Hvor meget kød blev der spist til LOHKEs Jule-tamtam i 2016?

 • 1: ca. 50 kilo - X: ca. 100 kilo - 2: ca. 150 kilo

9: Hvilken medarbejder i Team LOHKE har løbet en marathon?

 • 1: Bo Backman - X: Steffen Hansen - 2: Carsten Lohmann

10: Hvad er max. løfteevne på vores største kranlastbil?

 • 1: 3.590 kg - X: 4.690 kg - 2: 5.390 kg

11: Hvor mange kilometer kører vores udekørende montører i gennemsnit om året?

 • 1: 25.000 km - X: 35.000 km - 2: 45.000 km

12: Hvor høj er flagstangen med Dannebrog i vores afdeling i Hedehusene?

 • 1: 12 m - X: 16 m - 2: 20 m

13: Hvor mange ansatte er der i Team LOHKE pr. 1. juni 2017?

 • 1: 56 - X: 57 - 2: 58
Nyt materiel - Falcon Spider FS330Z, hybrid
Konkurrence - Tip en 13'er

Konkurrence - Tip en 13'er


TIP EN 13’ER - og vind lommepenge til sommerferien.

Besøg din nærmeste LOHKE afdeling og udfyld tipskuponen senest d. 16. juni 2017.

Hovedpræmien på kr. 5.000 går til den, som har tipset flest rigtige.


Er der flere vindere deles præmien mellem dem.
Det er kun tilladt at aflevere én kupon pr. person.
Ansatte hos LOHKE må ikke deltage i konkurrencen.
Deltagere skal være over 18 år.
Vinderen/vinderne kontaktes direkte og navnet/navnene offentliggøres på LOHKEs hjemmeside og Facebook-side.


Nyt materiel: Falcon Spider FS330Z, hybrid


Team LOHKE har netop indkøbt et par nye edderkoplifte:

Falcon Spider FS330Z – en ultimativ, kompakt edderkoplift med trådløs fjernbetjening.

Denne edderkoplift, kan køre på både el og diesel, hvilket gør den velegnet til både indendørs og udendørs opgaver. Liften er i øvrigt monteret med markeringsfri bælter, hvilket betyder, at den ikke laver sorte streger på lyse belægninger.

Læs mere om edderkopliften her.


Nyt materiel - Falcon Spider FS330Z, hybrid
Få en sixpack - helt uden træning

Nyt materiel: Takeuchi TB215R


Vi har netop indkøbt fire nye minigravere:

Lej Takeuchi TB215R - 1,5 ton gravemaskine med kort bagende, som gør det let for dig at arbejde, hvor der er meget lidt plads.


Styrtbøjlen er nem at afmontere, så minigraveren let kan passere gennem smalle passager. Uden styrtbøjlen er minigraveren kun 175 cm høj.

Læs mere om minegraverne her.

Invitation til LOHKE Juletamtam 2016


Kære kunder

Det er svært at tænke sig, men julen nærmer sig med stormskridt, og derfor byder Team LOHKE på lidt julehygge:

Fredag d. 18. november kl. 11-15
Hammerholmen 43-45 i Hvidovre

Vi tænder sædvanen tro op i grillen, så der er grillmad, drikkevarer og andre lækre sager.
Vi glæder os til at se dig.

I år vil det også være muligt at deltage i konkurrencen om en dumperfuld dåseøl (altså kun øllene - dumperen beholder vi!)

Med venlig hilsen TEAM LOHKE


Læs nyhederne fra LOHKE Materieludlejning as
Få en sixpack - helt uden træning

Få en SIXPACK - helt uden træning


Få en eksklusiv LOHKE t-shirt med sixpack!

Sådan gør du:

1) Hent en midlertidig tatovering i din nærmeste LOHKE-afdeling og placér den f.eks. på din overarm eller et andet sted på kroppen.

2) Tag et billede af tatoveringen og upload billedet på den aktuelle tråd på LOHKEs Facebook-side.

3) Afhent den eksklusive t-shirt i vores afdeling i Hvidovre - vælg mellem str. L, XL eller XXL.

4) Skynd dig! T-shirten findes kun i begrænset antal.


LOHKE fylder 10 år


LOHKE kan i april 2016 fejre 10 års jubilæum, og det er vi rigtig stolte af.

I mere end 10 år har vi lejet maskiner og lifte ud til virksomheder i København og på det øvrige Sjælland. Vores dygtige medarbejderstab er nu vokset til mere end 50 personer, og vores afdelinger er blevet flere og større gennem årene.

Du kan læse mere om historien bag virksomheden ved at klikke her.Læs nyhederne fra LOHKE Materieludlejning as
Læs nyhederne fra LOHKE Materieludlejning as

LOHKE får ny hjemmeside


Denne hjemmeside har været igennem vores klargøring og er nu blevet frisk og ren.


Vi håber, at du synes om ændringerne, og hvis du har kommentarer til vores nye site eller forslag til informationer vi kunne tilføje, så send en mail til jro@lohke.dk. Vi er altid åbne for nye idéer.


KONKURRENCE: Full Festival Billetter til Roskilde Festival


Vinderen er fundet. Et stort tillykke til Christian Steenholt. Vi håber at du får en fantastisk festival.Læs nyhederne fra LOHKE Materieludlejning as
Læs nyhederne fra LOHKE Materieludlejning as

KONKURRENCE: Drømmerejsen til F1 Grand Prix i Monza


Vinderen er fundet. Vi ønsker Jakob Abildtrup et stort tillykke og ønsker ham en rigtig god tur.

Adresse og kontakt

LOHKE Materieludlejning as
Valseholmen 14
2650 Hvidovre
Tlf.:   +45 70 20 62 42
E-mail: info@lohke.dk

CVR. nr: 29416796

Vagttelefon:
Har du brug for hjælp fra os udenfor vores åbningstid, så ring på hovednummeret: 70 20 62 42.
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.